Bestuur

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Recreatieschap Twiske-Waterland. Alle participanten zijn hierin vertegenwoordigd.

Gemeente Amsterdam - wethouder A. Choho
Gemeente Beemster - burgemeester mevrouw A.J.M. van Beek
Gemeente Edam-Volendam - wethouder H.Schütt 
Gemeente Landsmeer - burgemeester mevrouw mr. A.C. Nienhuis (voorzitter)
Gemeente Oostzaan - wethouder J. Klinkhamer
Gemeente Purmerend - wethouder mevrouw E.S. Tijmstra
Gemeente Waterland - wethouder mevrouw drs. G.J.M. Bekhuis
Gemeente Wormerland - wethouder J. Schalkwijk
Gemeente Zaanstad - wethouder mevrouw L. Vissers-Koopman
Provincie Noord-Holland - gedeputeerde A. Tekin 

Vergaderingen
De vergaderingen van het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland zijn openbaar toegankelijk. 
Het reglement van orde vindt u hier.

Inspreken 
U heeft de mogelijkheid om bij de voorzitter inspreektijd tijdens de vergadering aan te vragen. De voorzitter bepaalt de duur van de inspreektijd. Wij verzoeken u dit uiterlijk een dag voor de vergadering te melden aan de programmamanager via 023-5202820 of via bestuurssecretariaat@recreatienoordholland.nl.

VERGADERSCHEMA
Op de hieronder vermelde data vinden de vergaderingen plaats. Zodra de vergaderstukken van deze vergaderingen openbaar zijn, vindt u deze hier.

Donderdag 29 juni 15:00 uur - 17:00 uur
Gemeente Landsmeer

Woensdag 22 november 15:00 uur - 17:00 uur
Gemeente Zaanstad