Andere activiteit kiezen?

Varen, turen en spotten op de Markenroute (9 km)

Varend door het Wormer- en Jisperveld, ontdek je hoe vogelrijk dit rustige veenweidegebied is.

De Markenroute is de blauwe route, gaat door de Schaalsmeerpolder, het Zwet en de oevers van De Marken in Wormer. Bijna alle weidevogelsoorten die in Nederland voorkomen, zijn hier te zien.

In de rietkragen leven rietgorzen, rietzangers, kleine karekieten, snorren, baardmannetjes en blauwborsten. Tussen het riet door zie je de kieviet, de tureluur, de grutto en de scholekster zoeken naar beestjes in het weiland. Hoog boven je vliegt misschien wel een slechtvalk, buizerd, torenvalk of bruine kiekendief. 

Tip
Neem een verrekijker en een vogelzoekkaart mee.

Locatie