Andere activiteit kiezen?

Hoog boven de weilanden (10 km)

Nederland vlak? Niet op de Kogenroute, waar het hoogteverschil tussen de dijken en kogen soms wel tien meter is!

Een ‘koog’ of 'kaag’ is een stuk land dat oorspronkelijk buiten de dijken van de polders lag en dus niet bemalen werd, met als resultaat een nat, drassig stuk land. De Kogenroute voert je vanuit het vroegere vissersdorpje Schardam langs de inmiddels ingepolderde Schardammerkoog. Aan de overkant voert de route terug langs de Groote Koog (Westerkoog). 

Vervolgens loop je langs de polder Etersheimbraak. De zware klei van de Etersheimerbraak bleek heel geschikt om de zeedijk mee te verstevigen. Dus werd in de braak, die al bijna vier meter onder NAP lag, ruim tweeënhalve meter klei afgegraven. Nu is dit het diepste punt van Noord-Holland. Het hoogteverschil tussen de dijk en de polder is maar liefst tien meter! 

Het laatste deel van de wandeling gaat langs de natte Oosterkoog, een interessant natuurgebied aan de rand van het Markermeer. Hier verzamelen zich ’s winters soms honderden wulpen. Als het voorjaar zich aandient zijn de eerste grutto’s al snel te zien, die met name dit soort terreinen opzoeken als ze terugkomen uit warmere streken. Deze vogels zijn gemakkelijk te herkennen, omdat ze altijd luidkeels hun eigen naam noemen. Kieviten met hun herkenbare kuifjes zijn meesterlijke vliegers en maken vaak halsbrekende buitelingen in de lucht, waarbij ze met schijnaanvallen vijanden en indringers proberen te verjagen. In de zomer maken duizenden majestueuze knobbelzwanen hier hun slagpenrui door. De oude veren worden dan verwisseld voor nieuwe, waardoor de vogels ruim drie weken niet kunnen vliegen.

Let op de schelpenbanken op de lage kade. Strandgapers en kokkels spoelen hier en daar nog steeds aan, ook al zijn deze zoutwaterschelpen al kort na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 uitgestorven. Verder kun je de driehoeksmossel vinden, die nu algemeen voorkomt in het Markermeer.

Routebeschrijving:
De Kijk over Kogenroute begint en eindigt bij startpunt 3 en gaat via keuzepunt 54, 53, 56, startpunt 2, keuzepunt 11, 12, 13, 15, 16, startpunt 1 en keuzepunt 18, 221, 20 en 213.

Locatie