Andere activiteit kiezen?

Op zoek naar aeën en dieën (34 km)

Fiets dwars door schilderachtige dorpjes, langs veenstroompjes en rietomzoomde meertjes en geniet van het uitzicht vanaf de IJsselmeerdijk.

De route gaat door het open veenweidegebied van Waterland-Oost, herkenbaar aan de kronkelde oude veenriviertjes en de typische Waterlandse huizen. Het gebied is met zijn bloemrijke graslanden, wuivende rietkragen en grote waterplassen rijk aan natuur. In het voorjaar zie je hier allerlei soorten weidevogels. De opvliegende kieviten, grutto’s, tureluurs en kemphanen zijn een lust voor het oog voor elke vogelliefhebber. Leuk aan deze route, is dat de geschiedenis van het gebied nog steeds goed zichtbaar is in het landschap.

Duizend jaar geleden liepen er smalle riviertjes tussen de dikke veenmoskussens van Waterland. Door de ontginning van het gebied in de 11e en 12e eeuw zakte het veen vele meters in. De Zuiderzee kreeg steeds meer grip op het land en liet zijn sporen achter in het landschap. In deze periode ontstonden de vele Waterlandse meren en de aeën en dieën: veenrivier­tjes die zich konden verbreedden door al het binnenstromende water. Je herkent de oude veenriviertjes aan het rietmoeras langs de oevers. 

De inwoners van Waterland hebben flink geleden onder alle dijkdoorbraken en overstromingen. Om zich tegen het water te beschermen gingen de boeren op verhogingen wonen. Sommige van deze veenterpen zijn als kleine bulten in het landschap te herkennen. In de dorpen langs de route herinneren ook de vele houten huizen en bruggen, gebouwd in de typisch Waterlandse stijl, aan vroegere tijden.

Ontdek Waterland op de fiets en kijk of jij al deze elementen terug kan vinden in het landschap. Je kunt de route fietsen aan de hand van het Fietsknooppuntennetwerk van Laag Holland. Daarvoor volg je de knooppunten: 45-43-42-40-41-76-75-57-53-52-77-79-78-44-47-46-45 -Doorsteek via pontveer Holysloot* - 76-78-44-47-46-45

*15 april/1 juli en 1 september/1 oktober: za/zo 9:00 uur - 17:00 uur en 1 juli/1 september dagelijks 9:00 - 17:00 uur

Locatie