Andere activiteit kiezen?

Wandelen door Waterland (12 km)

De Goudriaanroute is een wandeling door het eeuwenoude veenweidelandschap van Waterland-Oost, waar je stilte en weidsheid ervaart.

Om je heen zie je groene, uitgestrekte graslanden en heel veel water: achter de dijk de enorme plas van het IJmeer, iets noordelijker het Kinselmeer. Met aan de horizon de Stompe Toren van Ransdorp, ga je op weg de weilanden in.

Je loopt langs twee parallelle sloten waartussen grond uitgegraven zou worden voor het Kanaal door Waterland, naar een ontwerp van ingenieur Goudriaan. Het project is nooit voltooid, maar heeft zijn sporen achtergelaten in het landschap. In de jaren 1990 zijn de sloten voorzien van zachtglooiende natuuroevers, waardoor een interessant ecosysteem is ontstaan.

Halverwege de route keer je terug naar het startpunt via de dijk langs het Kinselmeer, dat is ontstaan door dijkdoorbraken en overstromingen van de Zuiderzee. In de winter is het gebied erg in trek bij wilde ganzen en smienten uit het hoge noorden. Geregeld verblijven er ook grote aantallen aalscholvers, bergeenden, wintertalingen, kuifeenden en kieviten. Af en toe zijn er heel bijzondere gasten: in de eerste maanden van 2015 verbleven er vijf Europese flamingo’s!

In het vogelrijke gebied zijn honden niet toegestaan.

Routebeschrijving

Locatie