Bestuur

De gemeenten en de provincie Noord-Holland werken samen om het recreatiegebied in stand te houden. Deze samenwerking is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling .

De organisatie en werkwijze van het recreatieschap staan beknopt beschreven op 2 A4-tjes. Bekijk deze hier.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van Recreatieschap Twiske-Waterland. Alle participanten zijn hierin vertegenwoordigd.

Gemeente Amsterdam - wethouder mevrouw Y. El Ksaihi 
Gemeente Edam-Volendam - wethouder A. Bootsman
Gemeente Landsmeer - wethouder E. Heinrich
Gemeente Oostzaan - xxx
Gemeente Purmerend - wethouder M.T.A. Hegger
Gemeente Waterland - wethouder C.H. Boland
Gemeente Wormerland - wethouder J. Schalkwijk 
Gemeente Zaanstad - wethouder W. Breunesse
Provincie Noord-Holland - gedeputeerde mevrouw I. Zaal