Documenten

Hieronder staan alle beleidsregels die gelden voor Twiske Waterland. Publicatie van deze beleidsregels vindt plaats volgens de regels van de Bekendmakingswet.

Controleverordening 

Financieringsstatuut

Nota activeren, waarderen en afschrijven

Nota reserves en voorzieningen

Verordening Financieel Beheer