1,5 meter blijft de afstand!

Publicatiedatum: 20 oktober 2020

Het belangrijkste is dat we met zijn allen weer grip op het virus krijgen. 1,5 meter blijft de norm. Wat betekent dat voor een bezoek aan de recreatiegebieden?

Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. In de recreatiegebieden is iedereen welkom om van de rust en de ruimte te genieten. Bewegen in de buitenlucht is immers heel gezond. Echter het blijft van cruciaal belang om alert en waakzaam te blijven. We verzoeken de bezoekers om de volgende maatregelen in acht te nemen:

 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter). Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen. Zoek de rustige en minder populaire plekken op.
 • Je mag met een groep van maximaal 4 mensen samen afspreken. Of met alle mensen die bij jouw huishouden horen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. 
 • Blijf thuis bij klachten, laat je testen en ziek uit. 
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen.

De uitzonderingen op de 1,5 meter afstand:

 • Mensen uit 1 huishouden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden tot volwassenen.

Ondernemers, geplande evenementen en activiteiten:
Alle eet- en drinkgelegenheden hebben de deuren moeten sluiten. Indien je vragen hebt over de mogelijkheden voor afhalen en toegankelijkheid van ondernemers en mogelijke activiteiten in de gebieden, wend je dan tot de ondernemer of organisator van de activiteit.

Recreatiegebied Het Twiske 's avonds en 's nachts verboden terrein:
De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op vrijdag 2 oktober besloten dat per direct het niet is toegestaan om tussen 22.00 uur en 6.00 uur aanwezig te zijn in Het Twiske . Ook is het verboden om geluidsapparatuur mee te nemen naar Het Twiske. De veiligheidsregio Waterland-Zaanstreek neemt deze aanvullende maatregelen vanwege het toenemende aantal besmettingen en om illegale feesten tegen te gaan. De afgelopen tijd hebben er illegale feesten in het Twiske plaatsgevonden, waarbij de 1,5 meter maatregel niet in acht werd genomen. Uitzondering op het verbod geldt voor: bestemmingsverkeer en personen die werkzaam of woonachtig zijn in het gebied. Kijk voor meer informatie op www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl

Toiletgebouwen:
Gedurende de komende maanden blijven de toiletgebouwen bij Parkeerplaats 2, Avonturenspeelplaats en Speelsloot open. Bij vorst worden deze toiletgebouwen gesloten. Ga bewust om met hygiëne.

 • Houd het toilet(gebouw) schoon.
 • Gooi afval in de dichtstbijzijnde afvalbak en niet in het toilet.
 • Beperk het contact met deurklinken e.d.
 • Maak je handen schoon met zelf meegebrachte handgel.

Wij rekenen op jouw medewerking.

Dienstverlening recreatieschap:
Het beheerkantoor, aan de Noorderlaaik 1 in Oostzaan is tot nader bericht gesloten. Voor vragen en meldingen kunt ons ,tijdens kantooruren, bereiken via info@twiske-waterland.nl 

Parkeerabonnementen:
Voor het aanvragen van een parkeerabonnement kunt u e-mailen naar:  parkeren@hettwiske.nl. Vervolgens sturen wij u digitaal het aanvraagformulier en de betaalgegevens toe.
Voor adreswijzigingen en overige vragen kunt u een mail sturen naar info@twiske-waterland.nl  

Actuele informatie rijksoverheid:
Kijk voor actuele informatie over de nieuwe en aangescherpte maatregelen op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus


Meer nieuws