Restauratie Twiskemolen van start

Publicatiedatum: 16 november 2017

Restauratie Twiskemolen van start

Onlangs is gestart met het herstel van de Twiskemolen op het Luyendijkje in recreatiegebied Het Twiske. Vorig jaar werd deze uit 1665 gedateerde poldermolen ernstig getroffen door een zware windhoos tijdens een heftige herfststorm. Hierdoor liep de molen grote schade op aan de wieken en de kap. De kap en de wieken zijn eraf gerukt en gebroken met grote financiële schade als gevolg. De poldermolen was zodanig ontzet dat hij zijn werk niet meer kon doen.

De Twiskemolen is eigendom van het recreatieschap Twiske-Waterland en in de afgelopen periode heeft het recreatieschap gesprekken gevoerd met de gemeente Landsmeer en de rijksdienst voor cultureel erfgoed om de herstelprocedure in kaart te brengen. Er is hard gewerkt aan o.a. een financieel plan, herstelplan, bestek, aanbestedingen en vergunningen om de Twiskemolen te kunnen restaureren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Naar verwachting zijn de restauratiewerkzaamheden in april 2018 afgerond en kan de molen weer gaan werken en doen waar de molen voor bedoeld is, namelijk het bemalen van de grote Twiskepolder. Met de wieken wordt het polderwater dan door de vrijwillige molenaar zoveel mogelijk op peil gehouden. De Twiskemolen is een achtkantige rietgedekte binnenkuier en is een rijkmonument.

Foto: projectbord.


Meer nieuws