Project Markermeerdijk

Publicatiedatum: 12 mei 2021

Vanaf 2018 versterkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam.

De dijk is niet stabiel genoeg om ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water. De versterking gebeurt in verschillende fases. Meer informatie over de werkzaamheden en het project vind je op http://www.markermeerdijken.nl/ en in deze veiligheidsflyer.

Delen van wandelnetwerk Noord-Holland tijdelijk afgesloten
Vanaf oktober 2020 vinden werkzaamheden plaats aan de dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Hierdoor zijn delen van het wandelnetwerk Noord Holland tijdelijk afgesloten. Kijk voor actueler informatie over afsluitingen en omleidingen op www.wandelnetwerknoordholland.nl of via de app. De werkzaamheden aan de dijk maken onderdeel uit van het project Markermeerdijken 'dijk veilig in 2021'.

Recreatieschap Twiske-Waterland
Recreatieschap Twiske-Waterland is betrokken bij de realisatie van de nieuwe fiets- en wandelverbindingen op de Markermeerdijken en de bijbehorende recreatieve elementen.  Het recreatieschap zorgt er ook voor dat de nieuwe paden aangesloten worden op  het Fietsroutenetwerk en het Wandelnetwerk Noord-Holland.


Meer nieuws