Update maatregelen Coronavirus

Publicatiedatum: 29 april 2020

De veiligheidsregio heeft besloten dat het Twiske langer blijft afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, in ieder geval t/m 19 mei 2020. Parkeerplaatsen blijven dicht en slagbomen naar beneden

Op 29 april heeft de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland besloten het aanwijzingsbesluit gebieden van 16 april 2020 te verlengen tot en met 19 mei 2020. Dit sluit aan bij het kabinetsbesluit om de landelijke maatregelen rondom coronavirus grotendeels te verlengen tot en met 19 mei 2020.

Afgesloten locaties
Vooralsnog blijven verschillende locaties en gebieden en parkeerplaatsen van recreatiegebieden in de regio Zaanstreek-Waterland afgesloten voor publiek, zoals besloten door de veiligheidregio Zaanstreek-Waterland. Dit is geregeld in het aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek-Waterland, gekoppeld aan de noodverordening. Het gaat dan om verschillende voetballocaties en skateparken in Zaanstad en Purmerend. Daarnaast parkeerterreinen in het Twiske, Monnickendam en Marken.

Nieuwe noodverordening
Op 21 april 2020 zijn de maatregelen door het kabinet verlengd tot en met 19 mei 2020. Dit is aangepast in de noodverordening. Er zijn enkele versoepelingen opgenomen om kinderen voorzichtig meer ruimte te geven. De oude noodverordening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van 3 april 2020 wordt hiermee vervangen. In de periode tot en met 19 mei kan het kabinet een aantal aanvullende of versoepelende maatregelen nemen. Mocht zo’n besluit de noodverordening raken, zal ook deze worden aangepast.Kijk op www.vrzw.nl voor meer informatie over de noodverordening in de regio Zaanstreek-Waterland.

Meer informatie
Voor meer informatie volg ook de gemeente Landsmeer via Facebook (gemeente Landsmeer) of Twitter (@Gem_Landsmeer) of de gemeente Oostzaan (Facebook) of Twitter (@OVERoostzaan). Of kijk op de websites www.landsmeer.nl of www.oostzaan.nl

Parkeerabonnement
Het Twiske is gedurende de periode van afsluiting voor gemotoriseerd verkeer ook niet met de auto toegankelijk voor recreanten met een parkeerabonnement.

Evenementen
Alle evenementen/bijeenkomsten waarvoor een vergunning en meldplicht nodig is, zijn verboden tot 1 september 2020. Indien je vragen hebt over de toegangelijkheid van ondernemers en mogelijk activiteiten in het recreatiegebied, wend je dan tot de ondernemer of organisator van de activiteit of kijk op hun website.

Sporten door kinderen
Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding weer samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Voorkom een boete
Groepsvorming (al dan niet toevallig) is verboden. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden zijn hiervan uitgezonderd.

Openbare toiletten
Vanwege het coronavirus zijn de openbare toiletten in het Twiske al enige tijd gesloten. Hiermee volgt het Twiske de maatregel van de Rijksoverheid op.

Blijf thuis
Het advies van het RIVM is: blijf thuis! Wil je toch even naar buiten? Zoek naar rustige plekken en houd 1,5 meter afstand. Blijf thuis als je last hebt van: verkoudheid, niezien, hoesten, keelpijn of koorts. Alleen samen krijgen we corona oncer controle! 

Kijk voor het laatste nieuws en de actuele richtlijnen van de Rijksoverheid op www.rijksoverheid.nl/coronavirus


Meer nieuws