Zorgaanbieder gezocht voor boerderij De Marsen

Publicatiedatum: 1 juli 2021

Het recreatieschap Twiske-Waterland is op zoek naar een zorgaanbieder voor boerderij De Marsen in recreatiegebied Het Twiske.

De ideale partij richt zich op mensen met een beperking en het bieden van 24 uurs zorg. Uitbreiding van de boerderij met een aantal zorgwoningen is mogelijk binnen de grenzen van het huidige bestemmingsplan.

Verkoop zorgboerderij De Marsen
Het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland heeft ingestemd met het voorstel om het verkoopproces van zorgboerderij De Marsen in gang te zetten, waarbij het in recht van ondererfpacht uitgegeven zal worden. In de afgelopen jaren zijn verschillende partijen in beeld geweest om de zorgboerderij De Marsen te ontwikkelen tot woon-zorgcomplex voor mensen met een beperking. Dit heeft tot op heden niet geleid tot het gewenste resultaat.

De Marsen wordt daarom binnenkort opnieuw in de markt gezet met als uitgangspunt om de boerderij binnen de grenzen van het bestemmingsplan te realiseren tot een zorg- en woonlocatie. Het recreatieschap heeft oog voor de groep cliënten die nu gebruik maakt van de Marsen en wil de mogelijkheden hiervoor bespreken met de nieuwe zorgaanbieder. De werving- en selectieprocedure en het verkoopproces van De Marsen wordt begeleid door makelaar ABZV in Amsterdam.

Boerderij De Marsen
Zorgboerderij De Marsen staat midden in het mooie recreatie- en natuurgebied Het Twiske, vlakbij Amsterdam. Het Twiske heeft een Natura 2000-status. Naast dagbesteding is in de boerderij een biologische boerenwinkel gevestigd en een boerenhuiskamer, waarvan het IVN gebruik maakt voor haar activiteiten.

Het complex
Het complex bestaat uit een erf van circa 2 ha met daarop een bedrijfswoning met een voormalige stal en varkensschuur, hooivijzel, 2 loodsen en mestplaat met mestopslag. Om het erf liggen circa 13,5 ha agrarische gronden. De Marsen biedt nu plaats aan mensen met een beperking, die onder begeleiding en zorg willen werken aan hun ontwikkeling. Mensen leren hier te werken in en rondom de biologische boerderij bijvoorbeeld in de groentetuin of als hulpboer met vee.


Meer nieuws