Beleid Twiske-Waterland

Strategische visie Het Twiske
In de strategische visie van Het Twiske wordt getracht een nieuwe balans te vinden tussen het financiële en het functionele belang. 

De visie richt zich met name op ruimtelijke ontwikkelingen:

  • in het zuidwestelijke deel worden de intensieve voorzieningen en functies geconcentreerd om hier een integrale ontwikkeling tot recreatiecentrum te bewerkstelligen
  • in het zuidoostelijk deel vinden ontwikkelingen plaats op en in de directe nabijheid van de boerderij
  • voor het overige blijft het huidige extensieve karakter van het gebied behouden

Hiermee vindt een continuering plaats van de historsiche ontwikkeling, zonder dat er sprake is van de ontwikkeling naar een pretpark.
Op een aantal punten is meer in detail gekeken naar mogelijkheden voor het terugdringen van het exploitatietekort door enerzijds inkomstenwerving en anderzijds kostenreductie. Daarnaast vraagt een andere tijd ook om andere voorzieningen. 

Met de mix aan voorgestelde veranderingen is gekozen voor:

  • verschillende doelgroepen recreanten en toeristen;  
  • zonering van het gebied met verschillende accenten op dagrecreatie, dagattracties, verblijfsrecreatie en watersport;
  • verscheidene agrarische en natuurwaarden.

De notitie herijking visie Twiske 2015 vind je hier.

Recreatieplan Landschap Waterland
In 2012 heeft een actualisatie plaatsgevonden van het Recreatieplan Landschap Waterland.
Het volledige geactualiseerde recreatieplan vind je hier.
De samenvatting van het geactualiseerde recreatieplan vind je hier.