Met de hond bij Het Twiske

In recreatiegebied Het Twiske ben je welkom met de hond, er zijn zelfs twee speciale hondenzwemplekken. In het belang van hygiëne en bescherming van mensen, planten, dieren en vee hebben wij hier wel enkele regels voor opgesteld.

Wandelen met de hond

In recreatiegebied Het Twiske moeten honden overal aan de lijn, behalve op de hondenlosloopgebieden. Deze plekken bevinden zich aan de randen van het gebied, zie voor de exacte losloopgebieden het kaartje op ondergenoemde hondenflyer.

Stranden verboden voor honden

Het is verboden voor honden op de Avonturenspeelplaats, bij de Speelsloot en op alle stranden. Ook de surfoevers zijn verboden voor honden, met uitzondering van de surfoever bij het Kure-Janstrand (P18) en de surfoever (P13) bij de Leers. Dit is met borden aangegeven. De honden dienen hier ook aangelijnd te zijn, totdat ze het water in gaan. Bij overtreding kunnen de toezichthouders een bekeuring uitschrijven.

Deze regels kun je teruglezen in onze hondenflyer, die ook een overzicht bevat van de losloopgebieden en plekken waar het verboden is voor honden.

Uiteraard gaan we ervan uit dat je hond goed luistert en geen overlast zal veroorzaken. En natuurlijk ben je ook in Het Twiske  verplicht de uitwerpselen van je hond op te ruimen.