Voor bezoekers

ALGEMENE VERORDENING
Bij een bezoek aan recreatiegebied Het Twiske gaan we er vanuit dat je anderen niet hindert en rekening houdt met de natuur. In de Algemene Verordening staan de regels voor bezoekers.

Voor bepaalde activiteiten heb je toestemming nodig. Gebruik daarvoor het formulier aanvraag terreinhuur.

LEGESVERORDENING
Voor het aanvragen van een vergunning of een andere dienst betaal je kosten. Deze staan beschreven in de legesverordening.

KLACHTENREGELING
Bij officiële klachten kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling.

Klachten kunnen worden ingestuurd naar:
Bestuur Recreatieschap Twiske-Waterland
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 2571 
2002 RB  Haarlem
of via info@recreatienoordholland.nl, t.a.v. de klachtencoördinator.


OVERIGE REGELS

Vissen
Als je gaat vissen, heb je een geldige VISpas nodig. Kijk voor meer informatie op: www.sportvisseninnederland.nl.

Wandelen met de hond

In recreatiegebied Het Twiske moeten honden overal aan de lijn, behalve op de hondenuitlaatplaatsen. Deze plaatsen bevinden zich aan de randen van het gebied:

  • bij de Zanddijk (P1)
  • bij Den Ilp (P19)
  • achter voormalig recreatiecentrum Twiske Poort
  • ten noorden van P15
  • ten oosten van de Lange Jap in Den Ilp (P16)

Het is verboden voor honden op de Avonturenspeelplaats, bij de Speelsloot en op alle stranden. De surfoevers zijn verboden voor honden, met uitzondering van de surfoever bij het Kure-Janstrand (P18) en de surfoever (P13) bij de Leers. Dit is aangegeven met borden. Bij overtreding kunnen de toezichthouders een bekeuring uitschrijven.
Het hondenbeleid is beschreven in de hondenflyer Het Twiske.