Vergaderingen

De vergaderingen van het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland zijn openbaar toegankelijk. Het reglement van orde is hier te bekijken.

Inspreken
Het is mogelijk om individueel of namens een organisatie in te spreken tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur en in maximaal drie minuten te zeggen wat je van een voorstel of onderwerp vindt. Over agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen kan niet ingesproken worden. Het is gebruikelijk dat de voorzitter de insprekers kort na begin van de vergadering het woord geeft. Wij verzoeken je daarom bij de opening aanwezig te zijn.

De voorzitter bepaalt de volgorde van insprekers. Wij adviseren om de bijdrage kernachtig te formuleren. Achtergrondinformatie graag vooraf toesturen aan het bestuursbureau of meenemen naar de vergadering. Nadat een inspreker zijn woord heeft gedaan, mogen de bestuursleden vragen stellen. Hierbij gaan zij niet in discussie met de inspreker.

De algemeen bestuursvergaderingen vinden fysiek plaats. De locatie zal voorafgaand aan de vergadering bekend worden gemaakt bij de publicatie van de stukken. Als in uitzonderlijke gevallen is besloten voor een online AB-vergadering, dan krijgen insprekers en toehoorders na aanmelding een Microsoft Teams-link toegestuurd.

Aanmelding inspreken
Insprekers en toehoorden kunnen zich uiterlijk 24-uur voorafgaand aan de algemeen bestuursvergadering aanmelden. Dit kan via dit formulierNa inschrijving als inspreker ontvangt u een mail met informatie, zoals de locatie, datum en het tijdstip.

Vergaderdata 2024
Op de hieronder vermelde data vinden de vergaderingen plaats. Zodra de vergaderstukken openbaar zijn, vind je deze hier.

donderdag 16 mei van 10.00 tot 13.00 uur 
donderdag 4 juli van 10.30 tot 12.30 uur 
donderdag 5 december van 09.30 uur tot 11.30 uur

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de stukken van de openbare vergaderingen van het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland? Download de app iBabs Pro op je mobiel of tablet.

Voor Apple: App store Voor Android: Google Play Op een desktop met Windows 10 of Windows 10 Mobile: Microsoft Store Overige besturingssystemen: www.ibabs.eu

Gebruik bij het inloggen de volgende gegevens:
Site: RecreatieNH
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger

Kies vervolgens agendatype: Twiske-Waterland openbare vergadering AB