Foto Roerdomp met jong verkleind

Broedseizoen van start van 15 maart tot 15 juli. Ook in Het Twiske en Waterland.

Publicatiedatum: 15 maart 2023

De lente komt eraan en het broedseizoen gaat van start. Vogels gaan weer op zoek naar een plek om te broeden en waar ze hun jongen groot kunnen brengen.

Dit betekent dat veel vogels de komende tijd op hun nest zitten, ook in het riet en op de grond. Rust is daarbij belangrijk. Voor broedende vogels is het belangrijk, dat bezoekers op de wandelpaden blijven en dat honden zijn aangelijnd.

De Leers en De Belt
Het Twiske is een recreatiegebied met Natura 2000-status en daardoor verantwoordelijk voor de bescherming van veel vogelsoorten, zowel wintergasten als broedvogels. Vooral de Leers en de Belt zijn gebieden waar het recreatieschap voorrang geeft aan rust voor broedende vogels, zoals de rietzanger, snor en roerdomp. Het recreatieschap vraagt bezoekers om deze deelgebieden zo min mogelijk te betreden tijdens het broedseizoen. Om te genieten van de natuur zijn er voldoende andere wandel- en fietspaden.

Honden in Het Twiske
Om honden los te laten lopen zijn verspreid door het gebied losloopgebieden beschikbaar. Als de hond hier losloopt, is het belangrijk dat deze onder appèl blijft. Buiten deze losloopgebieden is aangelijnd houden verplicht. Wanneer de hond hier toch losloopt, kan de toezichthouder je hierop aanspreken. Kijk voor meer informatie in de speciale hondenflyer.

Wandelnetwerk Noord-Holland
Weidevogels broeden bij voorkeur in open weidegebieden. In verband met het broedseizoen van de weidevogels worden delen van het wandelnetwerk Noord-Holland tijdelijk afgesloten. Op borden staat dit aangegeven. Kijk voor meer informatie op www.wandelnetwerknoordholland.nl
Let goed dus op de bebording en voorkom verstoring.

Het broedseizoen loopt van 15 maart t/m 15 juni, maar er zijn ook uitzonderingen waar de periode langer doorloopt.

Fotobijschrift: roerdomp met jong

 


Meer nieuws