Recreatief Netwerk Laag Holland in kaart gebracht

Publicatiedatum: 13 januari 2023

Reacties op conceptrapport Recreatief Netwerk Laag Holland worden opgehaald

In opdracht van de recreatieschappen Twiske-Waterland en Alkmaarder- en Uitgeestermeer hebben adviesbureau Smartland en Bureau Buiten het recreatief netwerk in Laag Holland en de kansen voor optimalisatie daarvan in kaart gebracht. De conceptversie van dit rapport is in 2022 verschenen. De komende maanden kunnen regioraden en andere stakeholders hierop reageren. Streven is het rapport in de periode mei – juli van dit jaar te laten vaststellen door de besturen van de genoemde recreatieschappen. Download het rapport hier.

Basis voor uitvoeringsprogramma's
Daarna dient het rapport als basis voor de uitvoeringsprogramma’s van de recreatieschappen. Daarnaast willen de recreatieschappen met dit rapport de bekendheid vergroten over de organisatie en de beheerlast van het Recreatief Netwerk.

Amsterdam Wetlands
Het rapport komt voort uit, en is onderdeel van het Perspectief Amsterdam Wetlands uit 2018, waarin de gebiedspartijen Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Recreatie Noord-Holland hun ambities voor Laag Holland met scope 2050 hebben gebundeld en afgestemd. Deze ambitie is kortgezegd het realiseren van 12.000 ha gebiedskarakteristieke natte natuur, samen met toekomstbestendige landbouwbedrijven, en met een onvergetelijke beleving van die karakteristieke natuur en dit landschap.

Voor meer informatie: https://www.landschapnoordholland.nl/projecten/amsterdam-wetlands


Meer nieuws