Foto Roerdomp met jong verkleind

Het broedseizoen gaat weer van start

Publicatiedatum: 15 maart 2024

Het broedseizoen van (weide)vogels gaat vandaag weer van start. Weidevogels zoals de grutto, kievit en scholekster gaan op zoek naar een broedplek om ongestoord hun eieren uit te broeden.

De lentemaanden zijn een cruciale periode waarin het van groot belang is om de natuur haar rust te gunnen. Wij vragen net als andere terreinbeherende organisaties aan bezoekers om de natuur een handje te helpen door de regels in de recreatiegebieden te respecteren. Door op de paden te blijven, de hond dichtbij aan de lijn te houden en afval mee naar huis te nemen.

De Leers en De Belt
Het Twiske is een recreatiegebied met Natura 2000-status en daardoor verantwoordelijk voor de bescherming van veel vogelsoorten, zowel wintergasten als broedvogels. Vooral de Leers en de Belt zijn gebieden waar het recreatieschap voorrang geeft aan rust voor broedende vogels, zoals de rietzanger, snor en roerdomp. Het recreatieschap vraagt bezoekers om deze deelgebieden zo min mogelijk te betreden tijdens het broedseizoen. Om te genieten van de natuur zijn er voldoende andere wandel- en fietspaden.

Honden in Het Twiske
Om honden los te laten lopen zijn verspreid door het gebied losloopgebieden beschikbaar. Als de hond hier losloopt, is het belangrijk dat deze onder appèl blijft. Buiten deze losloopgebieden is aangelijnd houden verplicht. Wanneer de hond hier toch losloopt, kan de toezichthouder je hierop aanspreken. Kijk voor meer informatie in de speciale hondenflyer.

Wandelnetwerk Noord-Holland
Weidevogels broeden bij voorkeur in open weidegebieden. We houden graag rekening met de broedende vogels. In verband met het broedseizoen van de weidevogels worden daarom delen van het wandelnetwerk Noord-Holland tijdelijk afgesloten. Op borden staat dit aangegeven. Kijk voor meer informatie op www.wandelnetwerknoordholland.nl
Let goed dus op de bebording en voorkom verstoring.

Het broedseizoen loopt van 15 maart t/m 15 juni, maar er zijn ook uitzonderingen waar de periode langer doorloopt

Fotobijschrift: roerdomp met jong.


Meer nieuws