Jubileumjaar - Het Twiske Doestrand

Recreatieschap Twiske-Waterland viert feest!

Publicatiedatum: 31 januari 2024

Twiske-Waterland heeft in 2024 heel wat te vieren. Zo is het recreatiegebied Het Twiske 40 jaar geleden in erfpacht genomen ,

Staat de Twiskemolen 50 jaar in het Twiske en blaast IVN Twiske ook 40 kaarsjes uit! Lees meer over alle feestelijke activiteiten.

Jubileumjaar: Het Twiske is 40 jaar in erfpacht
Het recreatiegebied Het Twiske is jarig, want in 1984 is dit gebied in erfpacht genomen door het voormalige recreatieschap Het Twiske. Voorafgaand is begin jaren 70 gestart met de ontwikkeling en inrichting van het gebied. Het vieren van dit 40 jarig jubileum van Het Twiske is een goed moment om te laten zien hoe mooi Twiske-Waterland is en wat hier allemaal te beleven valt voor alle leeftijden.

Meer jubilea in Het Twiske
Er staan namelijk nog meer mooie jubilea in de agenda: de Twiskemolen staat maar liefst 50 jaar in Het Twiske en schenkt hier uiteraard ook de nodige aandacht aan. En ook de 40e verjaardag van IVN Twiske is reden voor leuke activiteiten. De diversiteit van Het Twiske, de veelzijdigheid van Twiske-Waterland, het aanbod van bijzondere ondernemers/organisaties en natuurlijk de mooie natuur; het wordt in 2024 allemaal extra in het zonnetje gezet met verschillende jubileumactiviteiten.

Jubileumactiviteiten in 2024

Twiskemolen
De Twiskemolen heeft het volledige programma nog niet onthuld, maar tijdens de Open Molen Dagen op zaterdag 11 en zondag 12 mei zal het molenaarsechtpaar activiteiten organiseren met aandacht voor het jubileumjaar van de molen. Bij verdere bekendmaking van andere feestelijke activiteiten lees je dit hier ook terug.Wil je meer informatie over de bijzondere molen in Het Twiske en de activiteiten? Neem dan een kijkje op de site van De Twiskemolen.

Twiskemolenloop
Elk hardloopseizoen organiseert Atletiek Club Waterland al tientallen jaren vijf edities van de Twiskemolenloop. Per editie kunnen deelnemers kiezen uit vijf verschillende afstanden, variërend van 5, 10, 16,1 tot 21,1 kilometer. De jeugd kan kiezen uit 1,5 en 3 kilometer. In dit jubileumjaar is recreatieschap Twiske-Waterland mede shirtsponsor van de Twiskemolenloop. De vijf edities vinden in 2024 plaats op 4 februari, 3 maart, 6 oktober, 3 november en 1 december. Kijk voor meer informatie over de de verschillende edities van de Twiskemolenloop op www.twiskemolenloop.nl

Verjaardag van Het Twiske
Op zaterdag 22 juni is de open dag (verjaardag) van Het Twiske. Het programma voor die dag wordt later bekend gemaakt en is dan natuurlijk op deze website terug te vinden.

IVN Twiske
IVN Twiske bestaat dit jaar ook 40 jaar organiseert elke tweede zaterdag van de maand jubileumwandelingen . IVN Twiske organiseert dit naast hun reguliere activiteiten. Kijk voor meer informatie en de activiteiten van IVN Twiske op www.ivn.nl>afdeling>twiske

Updates programma
Bij bekendmaking van meer jubileumactiviteiten in het gebied in 2024 zullen wij deze pagina uiteraard updaten.

Gebieden Het Twiske en Waterland
Recreatieschap Twiske-Waterland bestaat uit de gebieden Het Twiske en Waterland. Het Twiske ligt op zo’n 15 minuten fietsen vanaf Amsterdam en is 650 hectare groot. Het recreatieschap zorgt voor onderhoud, ontwikkeling en beheer van dit hele gebied.

Waterland beslaat 31.000 hectare en bevat pittoreske dorpen, kleine slootjes en dijken. Het recreatieschap zorgt in dit gebied voor o.a. onderhoud, aanleg en ontwikkelen van nieuwe routevoorzieningen, aanlegplaatsen, pontjes en TOP’s (Toeristische Overstappunten). Zo zijn afgelopen jaar een aantal nieuwe fiets- en wandelroutes ontwikkeld.

Ontstaan van Het Twiske
Op kaarten van uit de dertiende eeuw staat dit gebied al ingetekend.  Oorspronkelijk bestond het vooral uit veenweiden langs het riviertje het Twiske. Begin vorige eeuw was dit gebied ten noorden van Amsterdam nog een waterrijk veenweidegebied en zag het er compleet anders uit. Toen men in de jaren 30 besloot het veenweidegebied in te polderen en te ontginnen voor tuinbouw bleek de grond hiervoor al snel ongeschikt. Het gebied verwilderde en lag er jarenlang somber bij. Jaren later, in de jaren 60, begon men met de bouw van de Coentunnelweg waarvoor veel zand nodig was. Dit zand werd gevonden onder het veen en de klei van dit gebied. Door deze zandwinning ontstond de Stooterplas, een plas van 90 hectare groot en 30 tot 35 meter diep. De Stootersplas is nu de kern van het huidige Twiske.

Behoefte aan recreatieruimte rondom de grote steden
De vraag naar recreatieruimte bij de grote steden Amsterdam, Purmerend en Zaandam was in deze tijd groot en dit gebied bleek hiervoor een goede plek. Begin jaren zeventig begon landschapsarchitect Mariska Pamela-Groot achter de tekentafel aan de inrichting en aanleg van het recreatiegebied.  Er is voor de architectuur een balans gezocht tussen de wensen voor sport en recreatie in het westelijke en zuidelijk deel, meer natuurwaarde aan de noordkant en behoud van het Waterlandse karakter in het hele gebied.

Verschillende soort gebieden
En aan alles is gedacht, daardoor vindt de recreant in Het Twiske een goede combinatie tussen recreatie en natuur. Water, bos, grasland en riet- en struingebieden worden met elkaar afgewisseld waardoor de recreant hier ook een grote variatie aan flora en fauna vindt.  Het aangelegde recreatiegebied Het Twiske heeft de Natura 2000-status (vanuit de vogelrichtlijn) gekregen

Bestuur recreatieschap Twiske-Waterland
In 2013 zijn de besturen van de recreatieschappen Het Twiske en Landschap Waterland bestuurlijk samengegaan tot één schap: recreatieschap Twiske-Waterland.
Recreatieschap Twiske-Waterland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Edam‑Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

 


Meer nieuws