Kandidaat geselecteerd voor zorgboerderij De Marsen

Publicatiedatum: 8 november 2021

Recreatieschap Twiske-Waterland lijkt een geschikte partij te hebben gevonden die zorgboerderij De Marsen binnen de grenzen van het bestemmingsplan gaat ontwikkelen tot een zorg- en woonlocatie.

Deze partij wil de dagbesteding voor de huidige cliënten voortzetten en zorgwoningen realiseren Met deze partij worden binnenkort gesprekken gevoerd om het ingediende plan te toetsen en te komen tot een intentieovereenkomst. Getracht wordt om eind dit jaar hierover meer duidelijkheid te hebben. Vervolgens kan het schap het recht van ondererfpacht van boerderij De Marsen aan deze partij uitgeven.

Werving en selectie
Het recreatieschap is verplicht eenieder in de gelegenheid te stellen mee te doen aan het verkoopproces. Het recreatieschap ontving uiteindelijk zes plannen die de selectiecommissie heeft beoordeeld en getoetst aan de vooraf vastgestelde criteria. Belangrijk uitgangspunt was dat de ontwikkeling binnen het bestemmingsplan moet passen. De bereidheid om de huidige cliënten die dagbesteding doen op De Marsen in de toekomst een plaats te bieden op de boerderij, was een expliciet criterium. Dit sluit goed aan op de visie van het recreatieschap om mensen met een beperking een plek te geven om te werken en te wonen in de natuur. De geselecteerde kandidaat heeft de hoogste scores op basis van de vooraf vastgestelde criteria. 

De Marsen
De Marsen biedt nu dagbesteding aan mensen met een beperking, die onder begeleiding en zorg willen werken aan hun ontwikkeling. Mensen leren hier te werken in en rondom de biologische boerderij bijvoorbeeld in de groentetuin of als hulpboer met vee.

Het recreatieschap wil het ondererfpachtrecht van locatie De Marsen verkopen, omdat het graag ziet dat de ouders en verzorgenden van deze cliënten niet meer in onzekerheid hoeven te zitten over de toekomst van hun gewaardeerde locatie. In de afgelopen jaren zijn verschillende partijen in beeld geweest om de zorgboerderij De Marsen te ontwikkelen tot woon-zorgcomplex voor mensen met een beperking, maar dit heeft toen niet het gewenste resultaat opgeleverd.


Meer nieuws