Markermeerdijk

Markermeerdijken: "Dijk veilig in 2021"

Publicatiedatum: 25 maart 2019

Het project "Dijk veilig in 2021"

 In de periode 2018-2021 versterkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. De dijk is niet stabiel genoeg om ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water. De versterking gebeurt in verschillende fases.

Vanaf 11 maart 2019 gaat de Alliantie Markermeerdijken met voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking aan de slag, namelijk met het baggeren van vaargeulen en het aanbrengen van buitendijkse loswallen.

Recreatieschap Twiske-Waterland is betrokken bij de realisatie van de nieuwe fiets- en wandelverbindingen en de bijbehorende recreatieve elementen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal een aantal routes niet meer toegankelijk zijn of zullen ze worden omgeleid. Dit zal duidelijk met bewoners, ondernemers en recreanten worden gecommuniceerd.

Het recreatieschap zorgt er ook voor dat de nieuwe paden aangesloten worden op  het Fietsroutenetwerk en het Wandelnetwerk Noord-Holland.

Meer informatie over de werkzaamheden vind je op http://www.markermeerdijken.nl/.


Meer nieuws