Meerkoeten

Publicatiedatum: 13 april 2021

Als er water in de buurt is, een slootje of een meer, dan zijn er vast ook meerkoeten. Een zeer algemene vogel in de Hollandse polder, maar ook in de stadsparken en -wateren.

Nu het voorjaar aanbreekt, vallen de grote groepen vogels, die zich hadden verzameld, weer uiteen in broedpaartjes. Tijd om te zorgen voor nageslacht! Ze maken een nest dichtbij of in de oevervegetatie van zoet water. Kunnen ze het in de winter prima met elkaar vinden, in de lente vechten ze elkaar de tent uit.

Broedtijd en jongen
Ze hebben 2 a 3 legsels per jaar, ieder met 6-10 eieren. Daar blijven er maar weinig van over want de eieren worden graag gegeten door reigers en meeuwen. Ook snoeken nemen er graag een snoekduik voor. De jonkies die het wél redden, verlaten snel het nest en worden nog wel beschermd en gevoed door de ouders. Jonge meerkoeten hebben een grappig rood/oranje kopje. De ouders duiken plantaardig voedsel op maar ook een klein visje of slakje gaat er wel in. Er zit veel lucht tussen hun veren dus ze moeten moeite doen om onder water te komen. Ze duiken daarom met een klein sprongetje onder water en komen als een dobbertje weer naar boven. Op het land eten ze gras.

Bekijk ze eens goed
Meerkoeten laten zich soms van dichtbij bewonderen en zijn niet schuw. Zie je ze op de kant scharrelen, kijk dan eens naar hun poten. Ze hebben grote lobbige zwemvliezen. Een perfecte aanpassing voor zowel het zwemmen als het lopen op drassige grond. En zie je dat rode oog? Echt heel mooi.

Let tijdens je wandeling in Het Twiske of tijdens je fietstocht in Waterland eens op deze leuke vogels en probeer ook het waterhoentje te ontdekken. De laatste voelt zich thuis in bijna dezelfde omgeving als de meerkoet.

 Winter
In de winter verzamelen ze zich weer in grote groepen op land en water, en geloof het of niet, deze plompe vogel ziet kans weg te trekken naar warmere gebieden. Ze vliegen dan ’s nachts en helemaal alleen naar Spanje. Maar de meeste blijven hier. In Nederland komen ook meerkoeten aan uit noordelijker gebied, zodat de aantallen vogels in de winter flink oplopen. Langs polderwegen worden er helaas heel wat doodgereden omdat ze nogal traag bewegen en niet ineens kunnen opvliegen. Ze hebben daarbij een flinke aanloop nodig.

Familie
Het meerkoetje is verwant aan het kleinere waterhoentje. Een meerkoet heeft een witte snavel. Een waterhoentje heeft een rode snavel. Ga je verder terug in de lijn van de evolutie dan zijn beiden verwant aan de kraanvogel. Die is met zijn grootte van 1.20 cm wel even een andere (heel zeldzame) verschijning.


Meer nieuws