Project Markermeerdijken: tijdelijke afsluiting wandelroutes

Publicatiedatum: 18 november 2020

Vanaf oktober 2020 vinden werkzaamheden plaats aan de dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Hierdoor zijn delen van het wandelnetwerk Noord Holland tijdelijk afgesloten

Kijk voor meer informatie over afsluitingen en omleidingen op www.wandelnetwerknoordholland.nl of via de app. De werkzaamheden aan de dijk maken onderdeel uit van het project Markermeerdijken 'dijk veilig in 2021'.

Project Markermeerdijken
In de periode 2018-2021 versterkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. De dijk is niet stabiel genoeg om ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water. De versterking gebeurt in verschillende fases.

Recreatieschap Twiske-Waterland
Recreatieschap Twiske-Waterland is betrokken bij de realisatie van de nieuwe fiets- en wandelverbindingen op de Markermeerdijken en de bijbehorende recreatieve elementen.  Het recreatieschap zorgt er ook voor dat de nieuwe paden aangesloten worden op  het Fietsroutenetwerk en het Wandelnetwerk Noord-Holland.

Meer informatie over de werkzaamheden en het project vind je op http://www.markermeerdijken.nl/.


Meer nieuws