Vrijwilligers Trees for All planten bomen en struiken in Het Twiske

Vandaag 'groene vrijdag' in Het Twiske.

Publicatiedatum: 24 november 2023

Zo’n 200 enthousiaste vrijwilligers van ‘Trees for All’ staken vandaag de handen uit de mouwen. Samen hebben zij een ‘Green Friday Forest’ gecreĆ«erd in Het Twiske

Vandaag zijn er circa 5600 jonge bomen en struiken geplant door de vrijwilligers. De nieuwe aanplant bestaat uit 12 verschillende soorten bomen en struiken. Deze variatie aan bomen en struiken bevordert de biodiversiteit en draagt bij aan klimaatbestendige en sterkere bossen, die nu en in de toekomst tegen een stootje kunnen. Zo zijn er vandaag boomsoorten aangeplant, die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. De keuze voor de soorten nieuwe aanplant is in overleg gegaan met de beheerder van Het Twiske.

Stichting Trees for All
Al bijna 25 jaar zet de stichting Trees for All zich in voor een bosrijke wereld en maken zij mensen bewust van het belang van bomen voor het leven op aarde. De stichting Trees for All plant bomen in Nederland én in het buitenland. Zo wil deze organisatie bijdragen aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. Kijk voor meer informatie over de nieuwe aanplant in Het Twiske op de website van Trees for All 

Duurzaam beheer in Het Twiske
In het gevarieerde landschap van Het Twiske wisselen bos, struingebied, water met rietkragen en grasland elkaar af. Bij de inrichting van het recreatiegebied is o.a. rekening gehouden met ‘doorzichten’ en de natuurlijke habitat van de snor, rietzanger, bruine kiekendief en roerdomp. Deze rietvogels leven graag in uitgestrekte in uitgestrekte rietvelden. Door meer biodiversiteit en ander beheer van de rietlanden (meer riet) zijn een aantal percelen onlangs nog aantrekkelijker gemaakt voor zeldzame vogels zoals de beschermde roerdomp en de bruine kiekendief.

Duurzaam bosbeheer
Een aantal maatregelen en aandachtspunten in het kader van duurzaam bosbeheer zijn: het aanleggen van extra bos door terreinen te gebruiken waar nog geen beplanting staat, maar die wel geschikt zijn voor extra beplanting (bomen en struiken). Daarnaast is vitalisatie (gezondheid) van het huidige bos een belangrijk aandachtspunt  en
ook het creëren van open plekken. Op een open plek in het bos krijgt de natuur dan de kans om zichzelf te ontwikkelen.

Bosverbetering in Het Uilenbos
De provincie Noord-Holland heeft met het verstrekken van subsidie mogelijk gemaakt, dat er in deelgebied Het Uilenbos ook werkzaamheden voor bosverbetering zijn uitgevoerd

Werkzaamheden in Het Uilenbos
De werkzaamheden in het Uilenbos bestonden uit het maken van twee open plekken. Hiervoor zijn een aantal bomen omgelierd en verwijderd. Omlieren is het omtrekken van bomen met een handlier. Door het creëren van deze open plekken komt er weer zonlicht op de ondergrond, waardoor er veel variatie aan begroeiing ontstaat.

Langs een aantal bospercelen zijn jonge bomen en struiken aangeplant om de zomen te verbeteren. Een zoom vormt de overgang tussen bos en grasland. In een overgang tussen tussen grasland en bosperceel is  een brede  natuurlijke zoom aangelegd voor een betere overgang.

Ook zijn er bramen verwijderd en daarvoor in de plaats is er gevarieerde beplanting aangeplant. In totaal zijn er ongeveer 4.100 planten en struiken aangeplant.


Meer nieuws