2023 opening Schanzichtpad

Schanszichtpad officieel heropend

Publicatiedatum: 14 juli 2023

Wandelaars kunnen weer volop genieten van de Kalverpolder nu het Schanszichtpad weer open is.

Vrijdagmiddag vond de officiële heropening plaats. In november 2018 ging het laarzenpad dicht vanwege onveilige staat van de bruggen. Dankzij financiële bijdragen van de provincie, het Edwin Bouw Fonds, de gemeente Zaanstad en Recreatieschap Twiske-Waterland konden deze worden hersteld. Het recreatieschap neemt het beheer van het pad met de bruggen over van Staatsbosbeheer.

Het wandelpad van circa een kilometer is in 2005 aangelegd als onderdeel van het Wandelnetwerk Noord-Holland, maar werd enkele jaren gesloten afgesloten omdat houtrot de bruggen teveel had aangetast. De betrokken partijen zochten samen met Stichting Kalverpolder naar oplossingen en vonden financiering voor vervanging van de bruggen en het langjarig beheer. De aannemer rondde de werkzaamheden dit voorjaar af, maar met de opening moest worden gewacht tot na het broedseizoen.

Aangepaste route
Als onderdeel van de vernieuwing gaat het wandelpad over een door de Stichting Kalverpolder beheerd terrein van Staatsbosbeheer. De stichting gaat hier een natuurpark maken, zodat bezoekers het veenweidegebied nog beter kunnen beleven. Daarnaast maakt de aangepaste route het beheer van het gebied door vrijwilligers van Stichting Kalverpolder gemakkelijker. Ze kunnen met hun machines op de boot eenvoudiger de polder in varen. De bruggen zijn hoog gebleven, zodat de onderdoorgang van de schaatsroute blijft bestaan. 

Het Schanszichtpad
Het Schanszichtpad loopt tussen het scoutinggebouw aan de Kalverringdijk en de uitkijktoren naast het Zaans Museum. Het is een goed alternatief voor de drukke route over de Zaanse Schans. Vanaf het laarzenpad kijken wandelaars prachtig uit over het karakteristieke Hollandse landschap met zijn molens en weilanden. Staatsbosbeheer beheert de Kalverpolder in samenwerking met de stichting Kalverpolder. Zie: https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/route/ommetje-zaanse-schans-blauw/16909

 


Meer nieuws