Waarderingsonderzoek onder bezoekers van Het Twiske

Publicatiedatum: 2 juli 2021

In recreatie- en natuurgebied Het Twiske kan men naar hartenlust recreƫren. Dit gebied ligt tussen de steden Amsterdam, Zaandam en Purmerend.

De maatschappelijke tendens is dat behoefte aan buitenrecreatie en de wijze waarop verandert. Het recreatieschap Twiske-Waterland vindt het daarom belangrijk om te weten waar bezoekers waarde aan hechten, wanneer zij Het Twiske bezoeken. Het recreatieschap start daarom een onderzoek naar de waardering en gebruik van het gebied door middel van een digitale enquête.

Enquête
In de enquête kan de bezoeker aangeven wat men denkt over Het Twiske en meedenken over de toekomst van het gebied. De enquête richt zich op bezoekers, die Het Twiske in de afgelopen 12 maanden hebben bezocht. De uitkomsten van de enquête kunnen worden benut voor de beheerplannen van het gebied.

Invullen digitale enquête
Via deze link of via Facebook van Twiske-Waterland kan ook iedereen de enquête invullen. De enquête kan worden ingevuld vanaf 2 juli tot 2 augustus 2021. Het invullen van de enquête neemt circa 10 minuten in beslag.


Meer nieuws