Welcome to the Future festival in Het Twiske wil meerdaags in 2019

Publicatiedatum: 23 juli 2018

Deze week hebben het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland en evenementenorganisator ID&T besloten om gezamenlijk te werken aan de verdere invulling van een meerdaagse opzet van het...

De twaalfde eendaagse editie van het festival is afgelopen zaterdag succesvol verlopen. Sinds enige jaren loopt het festival tegen de grenzen van haar logistieke mogelijkheden aan. Om die reden is het aantal festivalbezoekers in 2018 met 20 procent teruggebracht ten opzichte van eerdere edities. Om te zorgen voor een nog betere spreiding van de bezoekersstromen willen ID&T en het recreatieschap in 2019 ook een camping aan het festival toevoegen.

 

Tijdelijk voorzitter Saskia Groenewoud van het recreatieschap:

"Twiske-Waterland wil ook in de toekomst op een verantwoorde wijze invulling geven aan haar evenementenbeleid in Het Twiske. De mogelijkheid van een meerdaagse opzet staat al enige jaren op de agenda. Ook qua belasting voor de omgeving is het beter om het aantal festivaldagen te concentreren. Door voor een heel weekend te kiezen wordt de verkeersdruk gespreid. Bovendien heb je met de keuze van één meerdaags festival in plaats van meerdere losse festivaldagen maar één keer te maken met op- en afbouw van het terrein, wordt het terrein minder vaak belast en hebben recreanten minder vaak last van afsluitingen. Wij hebben goede ervaringen met organisator ID&T. Het is een zeer professionele organisatie met veel aandacht voor duurzaamheid; zij doen er bijvoorbeeld veel aan om festivalgangers te betrekken bij hun inspanningen om de footprint die zij achterlaten te compenseren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij de juiste partij zijn om met het recreatieschap en de betrokken gemeentelijke diensten, in nauw overleg met omwonenden en andere belanghebbenden, deze transitie succesvol te volbrengen."

 

Festivaldirecteur Carina Kornfeind ziet veel kansen:  

"Het festival is nog steeds heel eigentijds en populair. We zijn er van overtuigd dat we in Het Twiske met een meerdaagse opzet voor Welcome to the Future een duurzame toekomst kunnen creëren. Bovendien leert ervaring met Mysteryland in de Haarlemmermeer dat we met een zorgvuldige voorbereiding de logistieke druk op de omgeving substantieel kunnen verminderen. Daar hebben we met omwonenden en diensten een heel succesvol partnership opgebouwd. Het is ons streven dat ook hier te doen. Wij zijn heel blij met het vertrouwen van het recreatieschap en de positieve grondhouding, zodat we de plannen kunnen gaan uitwerken en vormgeven."

 

De volgende stap is om samen met betrokken gemeenten te onderzoeken wat de juiste opzet is van een meerdaags festival en hoe de belasting op de omgeving zo veel mogelijk kan worden beperkt.


Meer nieuws