Documenten

Hieronder staan alle beleidsregels die gelden voor Twiske Waterland. Publicatie van deze beleidsregels vindt plaats volgens de regels van de Bekendmakingswet.

Controleverordening 

Financieringsstatuut

Nota activeren, waarderen en afschrijven

Nota reserves en voorzieningen

Verordening Financieel Beheer

Financiële stukken:

Onderstaande financiële stukken zijn in het in het Algemeen Bestuur Twiske-Waterland op 8 juli 2021 vastgesteld.

Jaarrekening 2020 Twiske-Waterland, vastgesteld op 8 juli 2021

Infographic bij de jaarrekening 2020 Twiske-Waterland

Begrotingswijziging 2021 Twiske-Waterland, vastgesteld op 8 juli 2021

Programmabegroting 2022 Twiske-Waterland, vastgesteld op 8 juli 2021