Rietgrasland bij Speelsloot februari 2023

De klus is geklaard!

Publicatiedatum: 1 juni 2023

Werkzaamheden project 'natuurherstel rietgrasland in Het Twiske afgerond.

De afgelopen maanden is gewerkt aan het project ‘natuurherstel rietgrasland’ in Het Twiske. Op vijf locaties in het recreatiegebied zijn percelen rietland herstelt en teruggebracht in de oorspronkelijk natuurlijke oude staat. De percelen liggen er nu weer bij zoals toen bij de aanleg van het recreatiegebied in de jaren zeventig. De natuur kan weer voor jaren zijn gang gaan. De provincie werkte samen met Recreatie Noord-Holland in Het Twiske aan het herstel van de natuur van het rietgrasland en de provincie heeft hier een film over gemaaktBekijk dit filmpje van de provincie voor meer informatie.

De aannemer is eind vorig jaar gestart met de werkzaamheden en is inmiddels al paar weken klaar. De werkzaamheden komen voort uit extra beheermaatregelen die ervoor moeten zorgen, dat de natuur mooier, robuuster en aantrekkelijker blijft en wordt voor rietvogels om te broeden en te verblijven.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden o.a. uit: het uitdiepen van greppels, plaggen, maaien, opslag verwijderen en baggeren. Soms is baggeren nodig, zodat er weer gezond riet kan groeien. Het gaat om natuurherstel op de rietland percelen in deelgebieden de Ekkers, de Leers, Klaas Dobbers Droogte en de Vennen. De totale oppervlakte van deze gebieden is 8,5 ha.(circa 12 voetbalvelden groot).

Foto's : rietgrasland nabij de Speelsloot, één van de vijf locaties waar de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

2023 rietgrasland bij Speelsloot in september 2022 // rietgrasland_speelsloot_september_2022.jpg (34 K)

Foto 1 oude situatie: perceel was verland en niet meer nat, dichtgegroeide waterpartij, opschot van wilgen en bramen. 

2023 Rietgrasland bij Speelsloot februari 2023 // rietgrasland_speelsloot_februari_2023.jpg (37 K)

Foto 2 nieuwe situatie: perceel is afgeplagd, de ondergrond is weer nat, opschot en bramen zijn verwijderd. Er zijn nieuwe buizen aangebracht om het perceel nat te kunnen maken en houden, zodat het een aantrekkelijke locatie is om te verblijven voor o.a. de roerdomp.

In de nieuwe situatie ziet het perceel er nu nog kaal uit, maar over paar maanden groeit er weer riet. 

Meer biodiversiteit

Door meer biodiversiteit en een ander beheer van de rietlanden (meer riet) zijn de percelen nog aantrekkelijker gemaakt voor zeldzame vogels zoals de beschermde roerdomp en de bruine kiekendief. Beide vogelsoorten leven namelijk graag in uitgestrekte rietvelden en voelen zich thuis in deze voor hun natuurlijke habitat.

Financiering 

Het project ‘N2000 herstelmaatregelen rietland in Het Twiske’ is volledig door de provincie Noord-Holland gesubsidieerd.


Meer nieuws