Internationale Dag van de Biodiversiteit op zondag 22 mei

Publicatiedatum: 19 mei 2022

Internationale dag van de biodiversiteit. Maar weet jij wat biodiversiteit inhoudt?

De term biodiversiteit staat voor alle vormen van leven die er op aarde zijn. Alle verschillende soorten planten, dieren en micro-organismen. De totale biodiversiteit van onze planeet is enorm; wetenschappers ontdekken elke dag nieuwe planten- en dierensoorten. En dat is maar goed ook, want biodiversiteit is nodig om leven op aarde mogelijk te maken én houden.  Geen natuurlijke balans zonder biodiversiteit

Biodiversiteit is dus van immens belang. Kort gezegd: zonder de verscheidenheid aan planten en dieren hebben we geen frisse lucht om in te ademen, kunnen we geen voedsel verbouwen en kan de temperatuur op aarde extreem hoog oplopen. Denk bijvoorbeeld aan de vele bossen die nodig zijn om de CO2-uitstoot op te nemen en het klimaat stabiel te houden. En wat te denken van de vissen en waterplanten die onmisbaar zijn om het water schoon en helder te houden. 

Je kunt biodiversiteit ook zien als een toren die uit blokken is opgebouwd. Alle planten en dieren zijn nodig om de natuurlijke balans op aarde in evenwicht te houden. Als je te veel blokken verwijdert, dan valt de toren om. Het leven op aarde hangt sterk met elkaar samen: het is van elkaar afhankelijk.

Natuur in Het Twiske
Met het grootste plezier en volle overtuiging zorgen we voor de bestaande natuurwaarden. Dit kan je onder andere terugzien in aangepast maaibeleid, waarbij we naast het gebruikelijke hooibeheer steeds vaker randen laten staan om insecten de kans te geven te overwinteren. Aangezien insecten aan de basis van de voedselketen staan, zal dit ook een toename van hogere soorten opleveren. Denk bijvoorbeeld aan hermelijntjes of diverse vleermuizen

Bloeiende bermen in Het Twiske
Op dit moment staan er vele bermen in Het Twiske volop in bloei. In de bermen vind je onder anderen pinksterbloemen, koekoeksbloemen, boterbloemen, veldzuring, paardenbloemen en reukgras. Deze bermen worden beheerd als hooiland (maaien, schudden, drogen en afvoeren). Hierdoor blijven deze bermen schraal, waardoor de bermen bloemrijk zijn en aantrekkelijk voor insecten

Winter in Het Twiske
s Winters worden er waar nodig dunningen in de bosvakken verricht. Dit is belangrijk om de gelaagdheid in de bosvakken te krijgen en te selecteren op een diverse soortensamenstelling. In het samenstel tussen noodzakelijk onderhoud en natuurbeheer maken we bijvoorbeeld takkenrillen waar verschillende diersoorten weer van profiteren.  Soms laten we ook bewust dode bomen staan. Dit levert veelal een rijk palet aan mooie paddenstoelen op waar Het Twiske o.a. ook om bekend is.

Wil je meer over dit onderwerp lezen of weten wat je zelf kunt doen? Neem dan ook eens een kijkje op de website van Naturalis of Nature Today.

Foto: bloeiende bermen in Het Twiske.


Meer nieuws