Van veenweidegebied tot veelzijdig recreatiegebied

Publicatiedatum: 15 april 2021

Van wandelen tot paardrijden en van duiken tot ontspannen, in Het Twiske zijn de recreatiemogelijkheden eindeloos! Maar wist je dat Het Twiske er niet altijd zo heeft uitgezien?

Ontstaan Stootersplas
Begin vorige eeuw was dit gebied ten noorden van Amsterdam nog een waterrijk veenweidegebied en zag het er compleet anders uit. Toen men in de jaren 30 besloot het veenweidegebied in te polderen en te ontginnen voor tuinbouw bleek de grond hiervoor al snel ongeschikt. Het gebied verwilderde en lag er jarenlang somber bij. Jaren later, in de jaren 60, begon men met de bouw van de Countunneltracé waarvoor veel zand nodig was. Dit zand werd gevonden onder het veen en de klei van dit gebied. 12.000.000 m3 zand werd afgegraven en de Stootersplas was geboren.

Vraag naar recreatieruimte
De vraag naar recreatieruimte bij de grote steden Amsterdam, Purmerend en Zaandam was in deze tijd groot en dit gebied bleek hiervoor de perfecte plek. Men begon aan de inrichting van het recreatiegebied en écht aan alles werd gedacht! Tot op vandaag de dag vind je in Het Twiske de perfecte combinatie tussen natuur en recreatie. Water, bos, grasland en riet- en struingebieden worden met elkaar afgewisseld, waardoor je hier een grote variatie aan flora en fauna vindt. Diverse water- en rietvogels als de smient en rietzanger, insecten, waterjuffen, libellen en planten voelen zich hier helemaal thuis. Niet gek ook dat Het Twiske de Natura 2000-status (vanuit de vogelrichtlijn) heeft gekregen!

Naam van  recreatiegebied Het Twiske
Het recreatiegebied dankt zijn naam aan het riviertje De Twisck, dat in het verleden de open verbinding vormde tussen de Wormer en het IJ. Het riviertje De Twisck werd bij de aanleg van het recreatiegebied opnieuw gegraven en daardoor werd het wateroppervlak van het gebied uitgebreid tot 200 hectare.


Meer nieuws