2024 versterking recreatief netwerk Laag Hollandd

Versterking recreatief netwerk Laag Holland.

Publicatiedatum: 8 mei 2024

Het bestuur van het recreatieschap heeft eind 2023 het rapport Versterking recreatief netwerk Laag-Holland vastgesteld.

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat er tot 2050 ongeveer € 225 miljoen nodig is om de recreatieve infrastructuur in Laag Holland te versterken zodat dit de te verwachten groei van inwoners en toeristen in Noord-Holland aan kan. Het ontbreekt op dit moment aan voldoende financiële middelen.

Netwerk Laag Holland versterken

Het gebied Laag Holland krijgt de komende decennia te maken met een groeiend bezoek door grote woningbouwplannen met honderdduizenden meer inwoners in en om het gebied. En een te verwachten groei van toeristen. Het recreatieve netwerk moet versterkt worden om dit bezoek in goede banen te leiden zonder de natuur plat te lopen. Geld is nodig om fietspaden aan te leggen of te verbreden, bestaande recreatiegebieden te her inrichten en nieuwe gebieden aan te leggen. Becijferd is dat hier ongeveer € 225 miljoen voor nodig is. En er moet dan ook meer geld beschikbaar komen voor beheer, onderhoud en toezicht.

Inspiratie voor beleid

Overheden en terrein beherende organisaties zijn er van doordrongen dat recreatie belangrijk is voor het geestelijke en fysieke welzijn van de inwoners en bezoekers van het gebied. De conclusies uit het rapport moet overheden en particuliere belangenorganisaties inspireren om hun beleid voor de toekomst mede hierop te baseren en zodoende de recreatieparadox geleidelijk op te heffen. Met recreatieparadox bedoelen we een zeer hoge waardering voor het landschap en de recreatieve beleving daarvan, maar tegelijkertijd onvoldoende draagvlak voor een sluitende financiering voor de inrichting, het beheer en onderhoud en het houden toezicht en handhaving van gedragsregels. 

Het netwerk klaar maken voor de toekomst

Laag Holland heeft op dit moment een goed recreatief netwerk bestaande uit natuur- en recreatiegebieden, fiets- en wandelpaden, vaarwegen en routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen. Ook zijn er tal van attracties in exploitatie van overheden, natuurbeheerders en particuliere bedrijven, stichtingen en verenigingen.  Bovendien is het gebied rijk aan erfgoed in de vorm van historische dorpen en steden, droogmakerijen, veenweidelandschappen en twee werelderfgoederen (Beemster en Stelling van Amsterdam). Omdat de natuur in Laag Holland nu overbelast is én er steeds meer mensen in en om de regio Laag Holland komen wonen en bezoeken moet het netwerk versterkt worden.

Meer dan alleen maar een rapport

Naast het opleveren van het rapport worden ook voorzieningen aangelegd, zoals aanlegplaatsen voor vaartuigen zoals motorboten, sloepen en kano’s in de polder Westzaan en het Ilperveld. Daarnaast zijn initiatieven genomen om het reizen met het openbaar vervoer van en naar bestemmingen in Laag Holland te bevorderen. De Buitenpoorten (openbaar vervoerknooppunten), die dienen als toegangspoort naar het bijzondere landschap in de omgeving, starten de speciaal hiervoor ontwikkelde fiets- en wandelroute. Er zijn Buitenpoorten in Castricum en Wormerveer. Op deze manier wordt de natuur op een duurzame wijze toegankelijk voor iedereen.

Mede mogelijk gemaakt door

De rapportage is mede mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van € 200.000 van de provincie Noord-Holland in het kader van het Interbestuurlijk programma vitaal platteland Laag Holland. Het programma vitaal platteland is een initiatief van het Rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen (UvW). Dit programma loopt tot en met 2025.  De twee recreatieschappen (Twiske-Waterland en Alkmaarder- en Uitgeestermeer) hebben samen ruim € 250.000 aan het project Recreatief Grid Laag Holland bijgedragen.

logo provincie noord holland  // logo_pnh_rgb_pos.jpg (14 K)

Klik op de link als je het rapport Versterking recreatief netwerk Laag Holland wilt lezen.

Klik op de link voor het rapport Buitenpoorten - Provincie Noord-Holland


Meer nieuws