Wereld Bijendag op 20 mei 2022

Publicatiedatum: 19 mei 2022

Wereld Bijendag op 20 mei 2022 en Het Twiske

Bijen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar leveren ook een grote bijdrage aan onze samenleving. 80% van het groente en fruit dat in de supermarkt ligt, hebben we te danken aan bijen. Helaas komen er steeds minder bijen voor in Nederland. Recreatieschap Twiske-Waterland helpt deze bijzondere insecten door een bijenstal aan te bieden, die wordt beheerd door een imker. In Het Twiske staat bij de bijenstal een informatiebord met interessante bijenweetjes.

Wat doet Het Twiske voor de wilde bij?
Er leven bijna 360 bijensoorten in ons land waarvan een groot deel met uitsterven bedreigd wordt. Naast honigbijen heb je ook veel verschillende soorten wilde bijen. Wilde bijen houden van niet al te netjes beheerde terreinen of tuinen en willen graag scharrelen in een rommelige omgeving. Het Twiske houdt hier in haar beheer hier rekening mee door zoomen langs bosschages te laten staan en in fases te maaien. 

Bloeiende bermen in Het Twiske:
Op dit moment staan er vele bermen in Het Twiske volop in bloei. In de bermen vind je onder anderen pinksterbloemen, koekoeksbloemen, boterbloemen, veldzuring, paardenbloemen en reukgras. Deze bermen worden beheerd als hooiland (maaien, schudden, drogen en afvoeren). Hierdoor blijven deze bermen schraal, waardoor de bermen bloemrijk zijn en aantrekkelijk voor insecten zoals bijen.

Perenbomen in Het Twiske en bijen:
In Het Twiske staan een  aantal mooie Pyrus Calleryana Chanticleers, een prachtige sierpeer soort. Deze boom geeft mooie witte opvallende bloesem in het voorjaar en is daardoor aantrekkelijk voor bijen en andere insecten.


Meer nieuws