Zilverreigers in onze weilanden.

Publicatiedatum: 14 januari 2021

In de wintermaanden zie je grote zilverreigers in onze weilanden.

Tot voor kort was het een bijzondere waarneming, zo’n grote witte vogel langs de slootkanten in de polders. Ze zijn in aantal toegenomen.

Ze broeden in onze provincie in kolonies, bijvoorbeeld langs de vooroevers tussen Andijk en Medemblik en nestelen daar graag in overjarig riet. Maar vooral in de herfst en winter komen er veel vogels bij uit andere streken. Een echte grote noord-zuid trekbeweging zie je niet, ze dwalen een beetje rond door Europa. Tenzij er een echt koufront nadert. Dan gaan ze toch op de wieken om in het zuiden wat warmer te zitten. Vanuit de kolonie waar ze ’s nachts verblijven waaieren ze in de winter uit over de polders om te foerageren. Ze nemen dan genoegen met kleinere slootjes, als er maar voedsel zit. Ze eten vis maar ook een veldmuisje of molletje gaat er wel in! De laatste jaren hebben steeds meer zilverreigers ons land ontdekt. Waarom ook niet? Vis, muizen en mollen genoeg in Nederland.

Soorten reigers

Soms zie je een grote zilverreiger vlak naast een blauwe reiger staan. De blauwe reiger is een slag kleiner en wat trager bij het zoeken naar voedsel. Een zilverreiger is veel actiever en feller. Kleine zilverreigers zijn een flink stuk kleiner en zeldzamer.

Aanwinst in de polder

Het is een algemene, maar prachtige verschijning in het landschap. Met zijn sneeuwwitte verenkleed valt hij goed op. Zou er een tijd komen dat je in het weiland eerder een witte dan een blauwe reiger ziet? Het zou best kunnen!


Meer nieuws